El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca:
Extensió (km2): 79.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 68.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 4151
Nre. d'hòmens: 4414
Xifra de població: 8094
Nre. de llars: 4414
Densitat de població: 102.50 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 48 m2
Supermercats 2 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 82 m2
Llar 10 m2
Resta no alimentació 114 m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
28.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE:
Nre. de IAE comercials: 279
Nre. de mercats: 1
Mercat municipal: MERCADO SEMANAL LOS LUNES, CON 110 PUESTO DE ESTOS 88 SON DE VENTA NO ALIMENTARIA Y 22 DE VENTA ALIMENTARIA.
SE UBICA EN LA ZONA DE L`ULLAL DEL ESTANY
Nre. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris: MERCADO NAVIDEÑO
MERCADO MEDIEVAL, finales de año
SE UBICAN EN EL CASCO HISTORICO ANTIGUO.
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

© 2015 - Ajuntament de Peñíscola - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball